Perhatian Kepada Ibu Bapa/ Penjaga Anak-anak Smk Bidor.

Perhatian kepada ibu bapa/ penjaga anak-anak SMK Bidor.