Tarikh: 13/3/2024

Tarikh: 13/3/2024

Tarikh: 13/3/2024
Hari : Rabu

- Taklimat Tuisyen Rakyat (Risda)
- Mesyuarat ALK Bil. 1/2024

Dihadiri oleh Tuan Pengetua, Guru Kanan dan guru-guru yang terlibat.
Tempat : Bilik Mesyuarat

Terima kasih di atas kerjasama guru-guru...

#smkbidor
#bersatumenujukecemerlangan